گریس پمپ بادی MECLUBE  مدل 700

COMPRESSION RATIO = 100:1
DELIVERY = 1000 g/min

Art. 010-1032-000

Air-operated grease pump ratio=100:1 Mod. 700
For standard drums 18-30 kg
(shank length 480 mm)
Polyurethane seals

Art. 010-1034-000

Air-operated grease pump ratio=100:1 Mod. 700
For standard drums 50-60 kg
(shank length 750 mm)
Polyurethane seals

Art. 010-1035-000

Air-operated grease pump ratio=100:1 Mod. 700
For standard barrels 180-220 kg
(shank length 950 mm)
Polyurethane seals

AIR-OPERATED GREASE PUMPS

اطلاعات بیشتر:

AIR-OPERATED TRANSFER GREASE PUMPS
AIR-OPERATED TRANSFER GREASE PUMPS
AIR-OPERATED TRANSFER GREASE PUMPS

نیاز به مشاوره دارید؟ با کارشناسان ما تماس بگیرید

واحد فروش

66264970 (021)

رزومه شرکت افتخارات