نمایشگاه و همایش بین المللی معدن، صنایع معدنی و زنجیره تامین فولاد SIMEX سیرجان


حضور فراماشین جهان گستر در نمایشگاه و همایش بین المللی معدن، صنایع معدنی و زنجیره تامین فولاد سیرجان


تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱۰:۱۱ | دفعات بازدید: ۲۳۵۷ بازدید