سخن مدیرعامل


کسب و کارهای موفق ضامن شکوفایی اقتصادی و آن نیز بستر ساز آسایش خاطر جامعه است. مفتخرم در مجموعه ای خدمت می کنم که بر پایه این باور شکل گرفته و می کوشد تا «ثروت آفرینی پایدار برای نسلها» را از تفکر به واقعیت تبدیل نماید.
شرکت فراماشین جهان گستر به همت و کوشش مدبرانه مدیران و همکاران پرتلاش در گروه فراماشین و به پشتوانه حمایت و دلگرمی سهامداران و یاری خداوند منان اندوخته ای از تجربه و دانش سازمانی که روشنگر راه پیش روی گروه در پلکان توسعه، گسترش و ترقی ثروت سهامداران و جامعه اقتصادی شده است.
شرکت فراماشین جهان گستر در فضای اقتصادی نوین، با تثبیت جایگاه خود به عنوان مجموعه ای پیشرو در صنعت سرمایه گذاری و مالی کشور، اینک به آرمانهای فرا ملی می اندیشد و به سوی تصرف جایگاه های منطقه ای گام برداشته و می کوشد تا در اعتلای اقتصادی این مرز و بوم سهمی شایسته ایفا نماید. بسیار خرسندم که در این مسیر شرکت فراماشین جهان گستر مورد وثوق مدیران مجموعه قرار گرفته و عهده دار مسئولیت بسترسازی و توسعه خدمات مالی و بازار سرمایه گروه است.
بازار سرمایه ایران در یک دهه اخیر به تجمع قدرتمندی از بنگاه های اقتصادی بزرگ کشور تبدیل شده است که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را نمایندگی می کنند. تجمیع سه شاخص تخصص، تنوع و شفافیت، بازار سرمایه را به مقصدی جذاب برای سرمایه های داخلی و خارجی مبدل نموده است.
بازار سرمایه ایران بازار جوانی است، هر چند شکل گیری آن به چندین دهه قبل باز می گردد. عمده آنچه امروز از ابزارها و خدمات و شرکتها و نهادهای مالی و سرمایه گذاری بزرگ در این بازار شاهد هستیم، در چند سال اخیر ظهور یافته اند. همگی در آغاز راهی قرار داریم که ارمغان آور فرصتهای بسیار و در عین حال چالشهایی است. شناسایی نیازهای فضای مالی و سرمایه گذاری و بهره برداری از فرصتهای آن نیازمند بهره گیری همزمان از دانش و مهارت تخصصی، تجربه عملیاتی و انگیزه و جسارت رویارویی با چالشها است. شالوده و بنیان شرکت فراماشین جهان گستر بر همین اصول استوار است و مجدانه می کوشد تا ضمن بهره برداری از خدمات موجود بازار، با ارائه راهکارهای نوآورانه، بستر ساز توسعه خدمات نوین صنعتی و سرمایه گذاری باشد و بر غنا و عمق بازار بیافزاید. نیاز به مشاوره دارید؟ با کارشناسان ما تماس بگیرید

واحد فروش

66264970 (021)

رزومه شرکت افتخارات