نصب و راه اندازي جك ٨٠ تن CATTINI  براي شركت معدنكاري اولنگ در سايت معدن مس سرچشمه و انجام تست زير دامپتراك هاي :
BELAZ 75131, TEREX TR100, NHL TR100


نصب و راه اندازي جك ٨٠ تن CATTINI  براي شركت معدنكاري اولنگ در سايت معدن مس سرچشمه و انجام تست زير دامپتراك هاي :
BELAZ 75131, TEREX TR100, NHL TR100


تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۲:۰۳ | دفعات بازدید: ۲۷۲۲ بازدید