تحویل جک 80 تن کاتینی به شرکت گوهر همکار در معدن گل گهر


کارشناسان فراماشین جهان گستر جک 80 تن cattini را در تاریخ 1399/8/17 به شرکت گوهر همکار واقع در گل گهر سیرجان تحویل نمودند


تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۰۷:۰۸ | دفعات بازدید: ۵۱۷۴ بازدید