تحویل جک 80 تنی cattini به شرکت کارآوران صنعت خاورمیانه  


در تاریخ 99/4/30 دستگاه جک بالا بر cattini با ظزفیت 80 تنی در محل کارگاه شرکت کارآوران صنعت خاور میانه واقع در معدن شماره 4 گل گهر توسط کارشناسان شرکت فرا ماشین جهان گستر تحویل گردید

معدن گل گهر


تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۰:۰۵ | دفعات بازدید: ۱۹۴۴ بازدید