برگزاری دوره آموزشی شرکت فراماشین جهان گستر برای شرکت آرمان گهر سیرجان


برگزاری دوره آموزشی برای شرکت آرمان گهر سیرجان در خصوص سیستم های روانکاری اتوماتیک BEKA


تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۱۰:۰۶ | دفعات بازدید: ۳۰۷۷ بازدید