بازدید کارشناسان فنی شرکت فراماشین جهان گستر از خط تولید کارخانه فولاد خراسان


از آنجا که خط تولید فولاد خراسان از کارخانه معظم Danieli ایتالیا بود با توجه به کیفیت برندهای اروپایی احتمال استفاده از برند مرغوب BEKA افزون گشته و پس از بازاریابی های انجام شده و معرفی شرکت فراماشین جهان گستر به آن مجموعه در نهایت بازیدی جهت آشنایی نزدیکتر با خط تولید کارخانه فولاد خراسان به عمل آمد و مشخص شد که حدس ما قریب به یقین بوده و جهت سیستم های گریس کاری از محصولات کمپانی BEKA  استفاده شده است .


تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ ۱۰:۰۹ | دفعات بازدید: ۲۵۵۰ بازدید