ارائه جک 100 تنی catini به شرکت بهاوندباراد درمعدن چادرملو


ارائه جک catini  به شرکت بهاوندباراد درمعدن چادرملو ؛ این جک توانایی تحمل 100 تن بار را دارا می باشد

تاریخ تحویل:1399/10/9 

 


تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۰۵:۱۰ | دفعات بازدید: ۵۰۸۳ بازدید